اطلاعيه پيرامون انتخابات اتحاديه رايانه
 
اطلاعيه  مهم پيرامون انتخابات اتحاديه

 
از کليه همکاران گرامي در تمامي رسته هاي اتحاديه خواهشمند است در انتخابات هجدهم آذر ماه شرکت نموده و نسبت  به انتخاب هيئت مديره و بازرس اتحاديه اقدام نمائيد.


بديهي است مشارکت تمام اعضاء اتحاديه و انتخاب افراد اصلح مي تواند در بهبود و ايجاد شرايط صنفي و شغلي مطلوب در دوره آينده سهم بسزايي داشته باشد.تعدد و کثرت کانديداهاي اين دوره انتخابات  نشانگر عزم و اراده همکاران گرامي و اهميت به اتحاديه بوده و اين امر را به فال نيک گرفته و اميدواريم هيئت مديره جديد اتحاديه بتواند گام هاي موثرتري برداشته و در توسعه طرح ها و برنامه هاي اتحاديه راهگشا باشند.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

تسلط بر قوانين صنفي،مالياتي، تامين اجتماعي و آشنايي کامل با مشکلات و معضلات صنفي و معادلات حاکم بر بازار از جمله نکاتي ميتوانند باشند که بر عملکرد افراد حاضر در اتحاديه کمک مي نمايند.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

برنامه ريزي جهت ارائه  خدمات به اعضاء اتحاديه و رسيدگي به درخواست هاي اداري و مرتبط با اتحاديه آنان از لحاظ تسريع در امور اداري مربوط و همچنين حفظ حرمت و حريم همکاران در تمامي امور مربوط به اتحاديه از اهم مواردي است که منتخبين بايد مد نظر داشته  باشند.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ايجاد فضاي سالم و با نشاط فيمابين همکاران،تشويق به رقابت سالم و سازنده و پرهيز از هرگونه تنش در صنف مي تواند کمک موثري به ايجاد ارتباط فيمابين اتحاديه و همکاران نمايد اميد است  همکاران گرامي و فرهيخته اتحاديه با مشارکت حداکثري و انتخاب آگاهانه ، آينده اي درخشان براي صنف ترسيم نمايند.